ACEST SITE UTILIZEAZĂ COOKII PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI EXPERIENȚA DVS. DE NAVIGAȚIE ȘI TRIMITE PUBLICITATE ȘI SERVICII ÎN LINE CU PREFERINȚELE DVS. INCHIDEREA ACESTUI BANNER, SCROLLAREA ACESTEI PAGINI SAU INSCRIEREA UNEI ACCEPTE DE ACORD CU UTILIZAREA COOKIILOR. DACĂ doriți să știți mai multe clic pe legătură pentru a citi toate informațiile. CITIȚI POLITICA ÎNCHIDE

carfreshener.eu:

Autorizarea utilizării imaginii produsului realizată în scopuri ilustrative sau promoționale de către Sentorette S.L. - Spania

(difuzarea imaginii produsului pe site și materialele companiei, utilizarea produsului ca exemplu)

(x) consimt la
() Nu accept

Orice relație comercială stabilită între vânzător Sentorette S.L. - Espagna și un client sunt supuși acestor termeni și condiții.
Sentorette S.L. - Espagna se angajează să realizeze și / sau să furnizeze bunurile comandate, chiar și de pe portalurile web, de către Client numai după primirea acceptării și plății de la Client.
Producțiile legate de comenzi care necesită plata prin transfer bancar se efectuează numai după efectuarea plății în estimarea detaliată.
Timpurile de livrare, chiar dacă sunt indicate pe site sau pe estimări detaliate, sunt întotdeauna indicative, deoarece sunt supuse riscului industrial.
În special, în cazul mărfurilor personalizate, Magna Plana srlcr nu își asumă nicio responsabilitate pentru livrarea nereușită sau întârziată a bunurilor comandate din cauza neîndeplinirii sau întârzierii în raportarea informațiilor necesare de la Client.
Orice depășire a termenelor de livrare cu Magna Plana srlcr nu poate fi cauza rezolvării comenzilor în curs, blocarea plăților, refuzul de a colecta livrarea și nu va da dreptul la revendicări pentru daune. /> Livrările sunt considerate a fi conforme cu ordinele după ce controlul intern al calității companiei a fost aprobat. Nu va fi posibil să primiți în avans o parte a provizionului pentru verificare.
În cazul disputării mărfurilor, livrarea poate fi contestată în termen de 24 de ore de la primire și trimisă înapoi la Sentorette S.L. - Se extinde pentru a fi plătit de către Client. Bunurile cu personalizare vor fi făcute pe baza informațiilor și indicațiilor comunicate de client.
Magna Plana srlcr nu este responsabilă de legitimitatea imaginilor și a conținutului materialelor furnizate de Client, în special în cazul încălcării drepturilor de proprietate intelectuală și / sau industrială ale terților. Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală și / sau industrială ale unor terțe părți.
Sentorette S.L. - Espagna nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care clientul trimite informații incorecte. Proprietatea intelectuală și / sau industrială a informațiilor și a oricăror materiale trimise de Client pentru realizarea personalizării bunurilor comandate rămâne proprietatea exclusivă a Clientului.
Returnarea sau livrarea materialelor, imaginilor și a oricăror facilități de tipărire furnizate de Client sau produse special pentru acesta va rămâne cu Magna Plana srlcr.
Imaginile și graficele utilizate de client pentru a-și crea propriile proiecte nu vor fi făcute publice sau transferate unor terțe părți și vor fi păstrate de Sentorette S.L. - Espagna pentru o perioadă limitată de timp (de la 1 lună la 1 an), pentru a permite utilizatorului să reorganizeze același proiect de mai multe ori.
Sentorette S.L. - Espagna poate utiliza produse și imagini referitoare la Clienții care au autorizat-o în scopuri promoționale. Sentorette S.L. - Espagna se angajează să nu dezvăluie niciun material sau imagini referitoare la Clienții care nu și-au furnizat autorizația. Bunurile se deplasează la riscul și pericolul clientului. Toate reclamațiile privind statutul mărfurilor la momentul primirii trebuie trimise la Sentorette S.L. - Espagna (info@sentorette.com) în termen de 24 de ore de la livrarea bunurilor.
Sentorette S.L. - Espagna este proprietarul prelucrării datelor personale ale clientului, precum și orice altă îndeplinire impusă de textul unic privind confidențialitatea. Prin semnarea estimării detaliate, Clientul autorizează Sentorette S.L. - se extinde să utilizeze datele personale în scopul prezentului acord, precum și să comunice datele menționate mai sus terților exclusiv în aceleași scopuri. Prelucrarea datelor menționate mai sus va fi efectuată de Sentorette S.L. - Extinde cu scopul unic de a furniza serviciul furnizat și de a verifica calitatea serviciului oferit.
Contractele de vânzare sunt considerate încheiate în Italia și, în consecință, sub incidența legislației italiene.

pericolo dannoso ambienti acquatici

Produsul este iritant și periculos pentru mediu. Poate cauza sensibilizare prin contactul cu pielea. Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați contactul cu pielea. În caz de indigestie, consultați imediat medicul dumneavoastră. Produsul este potrivit pentru agățare. Nu utilizați în contact direct cu suprafețele.

Relațiile dintre Sentorette S.L. - Espagna și Clientul sunt reglementate exclusiv de acești termeni și condiții generale care depășesc și anulează orice acord anterior sau se încheie verbal.