TENTO STRÁNKA POUŽÍVÁ KOKOSY PRO ZLEPŠENÍ VAŠICH NAVIGAČNÍCH ZKUŠENOSTI A ODESLÁNÍ REKLAMY A SLUŽEB V RÁMCI S VAŠÍMI PREFERENCE. ZAVŘÍTÍM TENTO BANNER, VYHLEDÁNÍ TÉTO STRÁNKY NEBO KLIKNUTÍM KTERÉHOKOLI POLOŽKY SÚHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM COOKI. POKUD Chtěli víc kliknout na odkaz a přečíst si všechny informace. ČTĚTE POLITIKU ZAVŘÍT

carfreshener.eu:

Oprávnění k užívání obrazu produktu, který je určen pro ilustrační nebo propagační účely společností Sentorette S.L. - Španělsko

(difúze obrazu produktu na webových stránkách a firemních materiálech, použití výrobku jako vzorového vzorku)

(x) Souhlasím se
() Nesouhlasím


Jakýkoli obchodní vztah mezi prodejcem Sentorette S.L. - Společnost Espagna a zákazník podléhají těmto podmínkám.
Sentorette S.L. - Společnost Espagna se zavazuje realizovat a / nebo dodat objednané zboží, a to i z webových portálů, zákazníkem pouze po obdržení přijetí a platby od zákazníka.
Produkce týkající se objednávek, které vyžadují platbu bankovním převodem, se provádějí pouze po provedení platby v detailním odhadu.
Dodací lhůty, i když jsou uvedeny na webové stránce nebo na podrobném odhadu, jsou vždy orientační, protože podléhají průmyslovému riziku.
Zejména v případě personalizovaného zboží společnost Magna Plana srlcr nepřebírá žádnou odpovědnost za neúspěšnou nebo opožděnou dodávku objednaného zboží z důvodu selhání nebo zpoždění při hlášení potřebných informací od zákazníka.
Jakékoliv překročení dodacích lhůt společností Magna Plana srlcr nemůže být příčinou řešení probíhajících objednávek, zablokování plateb, odmítnutí vyzvednutí dodávky a neposkytnutí nároku na náhradu škody. /> Dodávky se považují za vyhovující objednávkám po převedení vnitřní kontroly kvality společnosti. Nebude možné vopředu přijmout část ustanovení o ověření.
V případě sporu o zboží může být dodávka zpochybněna do 24 hodin od obdržení a zaslána zpět společnosti Sentorette S.L. - Rozšiřuje, aby jej zákazník zaplatil. Zboží s přizpůsobením bude provedeno na základě informací a údajů, které zákazník sdělil.
Magna Plana srlcr nezodpovídá za oprávněnost obrázků a obsahu materiálů poskytovaných Zákazníkem, zejména v případě porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví třetích stran. Zákazník přebírá plnou odpovědnost za jakékoli porušení práv duševního nebo průmyslového vlastnictví třetích stran.
Sentorette S.L. - Společnost Espagna nenese žádnou odpovědnost za případné zaslání nesprávných informací od zákazníka. Inteligentní a / nebo průmyslové vlastnictví informací a veškerých materiálů zaslaných Zákazníkem k realizaci personalizace objednaného zboží zůstává výlučným vlastnictvím Zákazníka.
Vrácení nebo dodání materiálu, obrázků a veškerých tiskových zařízení poskytnutých zákazníkem nebo vyrobených speciálně pro něj zůstane Magna Plana srlcr.
Obrazy a grafika používané zákazníkem k vytváření vlastních projektů nebudou zveřejněny ani převedeny na třetí strany a budou uchovávány společností Sentorette S.L. - Espagna na omezenou dobu (od 1 měsíce do 1 roku), aby uživatel mohl několikrát uspořádat stejný projekt.
Sentorette S.L. - Společnost Espagna může používat produkty a obrázky vztahující se k zákazníkům, kteří je autorizovali pro propagační účely. Sentorette S.L. - Společnost Espagna se zavazuje nezveřejňovat žádné materiály nebo obrázky týkající se Zákazníků, kteří neposkytli své oprávnění. Zboží přepravuje na riziko a nebezpečí zákazníka. Všechny stížnosti týkající se stavu zboží v okamžiku přijetí musí být zaslány společnosti Sentorette S.L. - Espagna (info@sentorette.com) do 24 hodin od dodání zboží.
Sentorette S.L. - Espagna je vlastníkem zpracování osobních údajů zákazníka, jakož i jakéhokoli jiného plnění, které ukládá jednotný text o ochraně soukromí. S podpisem podrobného odhadu oprávňuje zákazník Sentorette S.L. - Rozšiřuje používání svých osobních údajů pro účely této smlouvy a také sděluje výše uvedené údaje třetím stranám výhradně pro tytéž účely. Zpracování shora uvedených dat provede Sentorette S.L. - Rozšiřuje se výhradně s cílem poskytovat poskytovanou službu a ověřovat kvalitu nabízené služby.
Smlouvy o prodeji se považují za uzavřené v Itálii a jako takové podléhají italskému právu.

pericolo dannoso ambienti acquatici

Výrobek je dráždivý a nebezpečný pro životní prostředí. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte kontaktu s pokožkou. V případě poruchy trávení se okamžitě poraďte se svým lékařem. Výrobek je vhodný pro zavěšení. Nepoužívejte v přímém kontaktu s povrchy.

Vztahy mezi Sentorette S.L. - Espagna a Zákazník se řídí výlučně těmito všeobecnými podmínkami, které překračují a ruší jakoukoli předchozí smlouvu nebo jsou ústně uzavřeny.